MINDFULNESS TIL PRIVATE

MINDFULNESS FOR SINDET

Mindfulness er welness for sindet...

Mindfulness træner din opmærksomhed, reducerer stress, øger din kreativitet og koncentrationsevne.

Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik.
 
Mindfulness stammer fra buddhismen. Det er knyttet til teknikker og traditioner, der øger vores opmærksomhed på os selv. Gevinsten ved at dyrke mindfulness vil være mere nærvær, indre ro og mindre stress.

AUTOMATPILOTEN
Vi er ofte ikke bevidst nærværende i nuet. Vi er optaget af forskellige tankestrømme - vurderinger, planlægning, bekymringer, problemløsning eller dagdrømmeri- og af de mange gøremål dagen byder på. Vi er på det, man i mindfulnessens verden kalder for automatpiloten - dvs. vi handler og agerer uden at være særlige bevidste omkring hvad vi gør.
 
Når du træner, at træde ud af automatpiloten, giver det dig mulighed for at se tingene fra et andet perspektiv og dermed tænke og handle anderledes.
 

DER PERSONLIGE UDBYTTE

• Adgang til ubevidste ressourcer og styrker - få mere energi og større overskud i hverdagen.
• Mulighed for bedre at håndtere stress - opnå mere ro og balance
• Øge koncentrationen og skabe et generelt bedre overblik
• Styrke tilstedeværelsen i nuet, og oplev større tilfredshed og frihed  

TJEK REFERENCER HER

HVORFOR MINDFULNESS?

Mindfulness læres bedst ved at træne meditationer og lave øvelser.
Ideen med at træne guidede meditationer er, at træne dig i at blive mere vågen, nærværende og opmærksom.
Du bliver i stand til både at sanse de fornemmelser der er til stede i din krop, de tanker der går igennem dit hoved, og de følelser der måtte opstå.
 
Det handler om at registrere tanker og følelser, når de er i dit opmærksomhedsfelt.
Du lærer at give slip på tanken om at skulle opnå noget bestemt eller mærke noget særligt.
 

GRUND TANKEN MED MINDFULNESS

Grund tanken med Mindfuldness og meditation er:

At træne dig i at kunne gøre hvad du vil med din tilværelse uden at skulle reagere automatisk på de tanker, der dukker op

Daglig praksis med meditation og det at være mindful lærer os evnen til at slippe behovet for kontrol.

Accept, venlighed, tålmodighed, medfølelse og vedholdenhed er nogle af de grundbegreber, som du lærer at blive fortrolig med.

Vi arbejder bl.a. med: 
  • Grundprincipperne i Mindfulness
  • Træning af bevidst nærvær - tilstedeværelse i nuet.
  • Automatpiloten - bliv bevidst om automatiske tankestrømme og handlinger
  • Sammenhængen imellem tanker, følelser og handlinger
  • Adgangen til egne mentale ressourcer.
  • Egenomsorg - hvad nærer og dræner dig
  • Tilbagefaldsforebyggelse
  • OSV...

MINDFULL HÆNDER

MINDFULNESS ER VIDENSBASERET

Den amerikanske læge Jon Kabat Zinn har arbejdet
med mindfulness igennem 28 år.
Hans "Mindfulness Based Cognitive Terapi" (MBCT) og "Stress Reduktions Program" (MBSR) bruges over hele verden til behandling af depression, angst, stress og smerter. 
Jeg tilrettelægger mine kurser ud fra MBCT-programmet. 

KURSER

Mindfulness i Vejle/Hedensted formiddag:
 
Opstart løbende - næste gang fra uge 35, første hold efter sommerferien.
Tid: Tirsdage formiddage
Knud Højgaardsvej 10, 7100 Vejle
Ialt 8 gange
 
Tjek også eftermiddagshold/aftens hold her.
 
Opstart afhænger af antallet af tilmeldinger. 
Kontakt mig og hør mere:
 
send mail

MINDFULNESS I PRAKSIS

Det kræver tid og tålmodighed at lære mindfulness.
Du skal være vedholdende, ligesom når du skal oparbejde en god kondition. Du skal sætte ½-1 time af dagligt til at lave øvelser og meditere i kursusforløbet.
Det kan være en fordel at finde dig nogle faste tidspunkter hver dag, hvor du laver meditationerne.
 
Find dig et sted hvor du ikke bliver forstyrret og brug stilheden til, at træne dig i fuld opmærksomhed på det der er.
Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at meditere på.                    

Alle kan lære det!

FOREDRAG

Jeg afholder både foredrag og kortere workshop i Mindfulness og stresshåndtering. Læs mere her
 
HENT EN FLYER HER
 
Kontakt mig og hør mere:
 
send mail

TILMELDING TIL KURSER OG DEPOSITIUM

Du skal indbetale 25 % som privatperson og 50% som virksomhed, når du tilmelder dig mine kurser. Sker aflysning senere end 14 dage før opstart, ser jeg mig nødsaget til at opkræve hele kursusbeløbet. Se mere her
 
DEPOSITIUM INDBETALES PÅ:

Kontonr.: 322 47 89377 - Reg nr.: 1682 

Bank: Middelfart Sparekasse

Husk at angive navn og hold.

FORSKNING OG NYHEDER

Mindfulness har betydelig effekt til bl.a forebyggelse af depression, angst, stress, fobier, psoriasis, sclerose, smerter, m.m.
 

Mindfulness kan hjælpe på stress og fobier

 
"Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage "siger Peter Vestergaard-Poulsen. Læs mere her
 
12 minutter til succes - mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig

Allerede efter få dages meditationspraksis mærker mange en forbedring i den måde, de fungerer på i hverdagen. Udtaler Henning Daverne i sin nye bog, han har skrevet i samarbejde med hjerneforsker Troels W. Kjær

Læs mere

Signe Rønnebro - Mindful Coaching | CVR: 33795645 | Valmuevej 15, Vejle - Danmark | Tlf.: 61463180 | sundhedscoachen@mail.dk