Mindfulness er sund træning for sindet

Mindfulness betyder, at være opmærksom
på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik…

8 ugers MBCT forløb kan arrangeres.

Mindfulness - Gratis råd - hvordan passer du på dig selv

Welness for sindet...

Mindfulness træner din opmærksomhed, reducerer stress, øger din kreativitet og koncentrationsevne.

Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik.

Mindfulness stammer fra buddhismen. Det er knyttet til teknikker og traditioner, der øger vores opmærksomhed på os selv. Gevinsten ved at dyrke mindfulness vil være mere nærvær, indre ro og mindre stress.

Automatpiloten
Vi er ofte ikke bevidst nærværende i nuet. Vi er optaget af forskellige tankestrømme – vurderinger, planlægning, bekymringer, problemløsning eller dagdrømmeri- og af de mange gøremål dagen byder på. Vi er på det, man i mindfulnessens verden kalder for automatpiloten – dvs. vi handler og agerer uden at være særlige bevidste omkring hvad vi gør.

Når du træner, at træde ud af automatpiloten, giver det dig mulighed for at se tingene fra et andet perspektiv og dermed tænke og handle anderledes.

Hvorfor Mindfulness?

Mindfulness læres bedst ved at træne meditationer og lave øvelser.
Ideen med at træne guidede meditationer er, at træne dig i at blive mere vågen, nærværende og opmærksom.
Du bliver i stand til både at sanse de fornemmelser der er til stede i din krop, de tanker der går igennem dit hoved, og de følelser der måtte opstå.

Det handler om at registrere tanker og følelser, når de er i dit opmærksomhedsfelt.
Du lærer at give slip på tanken om at skulle opnå noget bestemt eller mærke noget særligt.

Hvad er grundtanken med Mindfuldness

At træne dig i at kunne gøre hvad du vil med din tilværelse uden at skulle reagere automatisk på de tanker, der dukker op

Daglig praksis med meditation og det at være mindful lærer os evnen til at slippe behovet for kontrol.

Accept, venlighed, tålmodighed, medfølelse og vedholdenhed er nogle af de grundbegreber, som du lærer at blive fortrolig med.

Vi arbejder bl.a. med:
Grundprincipperne i Mindfulness
Træning af bevidst nærvær – tilstedeværelse i nuet.
Automatpiloten – bliv bevidst om automatiske tankestrømme og handlinger
Sammenhængen imellem tanker, følelser og handlinger
Adgangen til egne mentale ressourcer.
Egenomsorg – hvad nærer og dræner dig
Tilbagefaldsforebyggelse
OSV…

Mindfulness
SR-Illiu600x600-Ramme

Mindfulness i praksis

Det kræver tid og tålmodighed at lære mindfulness.
Du skal være vedholdende, ligesom når du skal oparbejde en god kondition. Du skal sætte ½-1 time af dagligt til at lave øvelser og meditere i kursusforløbet.
Det kan være en fordel at finde dig nogle faste tidspunkter hver dag, hvor du laver meditationerne.

Find dig et sted hvor du ikke bliver forstyrret og brug stilheden til, at træne dig i fuld opmærksomhed på det der er.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at meditere på.
Alle kan lære det!

Forskning

Mindfulness har betydelig effekt til bl.a forebyggelse af depression, angst, stress, fobier, psoriasis, sclerose, smerter, m.m.

Mindfulness hjælper mod angst og depression
Mindfulness kan hjælpe på stress og fobier

Mindfulness kan påvirke din smerteoplevelse

“Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage “siger Peter Vestergaard-Poulsen.

12 minutter til succes – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig
Allerede efter få dages meditationspraksis mærker mange en forbedring i den måde, de fungerer på i hverdagen, udtaler Henning Daverne der samarbejde med hjerneforsker Troels W. Kjær.

Erhvervsaftaler

Jeg har erfaring med at forebygge lange sygemeldinger! Så spar penge på den lange bane og gør noget godt for medarbejderne.

Akut tid

Har du brug for akut hjælp, så har jeg altid indlagt akuttider – hvilket betyder, at du kan få en tid inden for 1-3 dage, ved akut opstået krise.

Gratis råd

Jeg har samlet en række gode råd, om alt fra stresshåndtering til sund livsstil, lidt om parforholdet, motion, og ro i nervesystemet m.m.