Virksomheder der tænker på trivsel og forebyggelse

Det betaler sig, at forebygge og have fokus på medarbejdernes trivsel. Stress er et stigende problem og som i 2020 er mest udløsende årsag til sygemeldinger!

Kurser & foredrag - Trivsel - Supervision-trivselstjek

Spar penge på den lange bane...

Mindfulness kan forebygge stress og negative tanker.

Give mere energi og et større overskud

Mindfulness effektivt hjælpe til:

  • at frigive ressourcer til det daglige arbejde
  • at håndtere stress og stressede situationer
  • at højne effektiviteten
  • at skabe mere ro, balance og velvære
  • at mindske sygefraværet

At leve et liv med Mindfulness, giver kort fortalt – mulighed for at forbedre arbejdslivet her og nu.

Book et foredrag eller en workshop, så I kan være med til at klæde Jeres medarbejdere på til bedre at kunne holde balancen og reagere i god tid til at hindre en langtidssygemelding. Det kan få fatale følger.

Tilbage efter sygemelding, gode råd til både leder og medarbejderen

Når en medarbejder skal vende tilbage efter en længere sygemelding, er det væsentlig det sker, på en måde, så presset ikke bliver hverken for stort eller for småt.

Der har formodentlig løbende været en god kontakt og støtte til medarbejderen undervejs i sygeforløbet. Dialogen er vigtig, for at bevare kontakten både arbejdspladsen og kollegaerne.

Men hvad er det der er vigtigt? Hvor lidt og hvor meget kan vi presse/forlange af medarbejderen? Hvor lang tid tager det at vende tilbage? Hvilke opgaver kan vedkommende klare/udføre uden det belaster for meget? Hvad med de andre medarbejdere – hvordan er vi opmærksom på dem, så der ikke er flere der bliver syge?

Der er rigtig mange spørgsmål, som er vigtig at få fokus på og få afstemt.

Jeg støtter ofte i en trepartssamtale, hvor leder, medarbejder og jeg, får fundet ud af hvordan det bedst muligt kan fungere, så det lykkes at sluse vedkommende tilbage eller finde en løsning for aftrædelse, hvis det er det bedste.

Trivsel Traumeterapi konflikthåndtering

Erhvervsaftaler

Jeg har erfaring med at forebygge lange sygemeldinger! Så spar penge på den lange bane og gør noget godt for medarbejderne.

Akut tid

Har du brug for akut hjælp, så har jeg altid indlagt akuttider – hvilket betyder, at du kan få en tid inden for 1-3 dage, ved akut opstået krise.

Gratis råd

Jeg har samlet en række gode råd, om alt fra stresshåndtering til sund livsstil, lidt om parforholdet, motion, og ro i nervesystemet m.m.