Konflikter kan føre til nedsat energi og stress

Konflikthåndtering!

Vi kan ikke undgå konflikter, men vi kan lære at løse dem på en ordentlig måde. Nogle gange skal der hjælp udefra til at løfte problemet op i et andet lys!

Konflikthåndtering

Konflikter opstår ofte når tidlige mønstre trigges

Det er sådan, at 90 % af vores konflikter opstår på baggrund af den “personlige rygsæk” vi har med os hjemmefra – dvs vores oplevelser og erfaringer vi samler sammen gennem opvæksten. Der er nogle udløsende triggere, nogle forskellige værdier, forskellige opfattelser osv. der sættes i gang ved en konflikt.

Konflikter kan udspille sig forskelligt, igen afhængig af hvilke personer(typer) der er involveret. Nogle har et stort temperament og udadreagerende. Andre er de tavse konfliktskabere – dvs. de undgår, fryser andre ude, giver “silenstreat”.

Uanset hvad så skaber konflikt unødig stress i relationer, familier, organisationer, skoler osv.

Konfliktløsning - konflikthåndtering - hjælp

Hvordan løser man en konflikt?

Lytte, lytte, lytte – vær objektiv, slip trangen til forsvar eller forklaringer i første omgang. Vær neutral, træk vejret, lad dig grounde, vær tilstede i nuet. Fortiden må for et øjeblik ligge. Vær nysgerrig på, hvad den andet har på hjertet. Bed om timeout, hvis det eskalerer. Når følelserne taler, slår den rationelle fornuft fra – så tal fra hjertet med fornuften.

Få hjælp til at “oversætte” problemet og de forskellige synsvinkler der er fra de involverede partnere. Der er altid en intention, med vores måde at agre og reagere på.

At løse en konflikt, kræver frivillighed – dvs at begge partere skal ville en løsning og søge kompromiset.

Få hjælp til det, før det går i hårdknude – det skal tages i opløbet!

Trivsel Traumeterapi konflikthåndtering

Erhvervsaftaler

Jeg har erfaring med at forebygge lange sygemeldinger! Så spar penge på den lange bane og gør noget godt for medarbejderne.

Akut tid

Har du brug for akut hjælp, har jeg altid indlagt akuttider. Det betyder, at du som regel kan komme til inden for 1-3 dage ved akut opstået krise.

Gratis råd

Jeg har samlet en række gode råd, om alt fra stresshåndtering til sund livsstil, lidt om parforholdet, motion, og ro i nervesystemet m.m.